గెరిల్లా యోధుడు ఉత్తమ కమ్యూనిస్టు కామ్రేడ్ కొత్తపల్లి లక్ష్మీనారాయణ మృతికి సంతాపం