సీనియర్ కమ్యూనిస్టు, స్వాతంత్య్ర సమరయోధులు రామదాసు మృతి - సిపిఎం రాష్ట్ర కమిటీ సంతాపం