విజయవాడలో విలేకర్ల సమావేశంలో మాట్లాడుతున్న సీపీఎం రాష్ట్ర కార్యదర్శి పి.మధు, రాష్ట్ర కార్యదర్శి వర్గ సభ్యులు సీహెచ్ బాబురావు, రమాదేవి.