ఏలూరులో నిర్మాణమై అసంపూర్తిగా ఉన్న పట్టణ పేదల గృహ సముదాయాన్ని పరిశీలించిన సిపిఎం రాష్ట్ర కార్యదర్శివర్గ సభ్యులు సిహెచ్ బాబూరావు.