పెట్రోల్, డీజిల్ ధరల పెంపుపై రాష్ట్ర వ్యాప్త నిరసనలు