వెలుగొండ ప్రాజెక్టు నిర్వాసితులకు పోలవరం ప్రాజెక్టు నిర్వాసితుల జీవో ను వర్తింప జేయాలని కోరుతూ