పిజి మెడికల్ సిట్ల ఫీజుల పెంపుపై సిపిఎం రాష్ట్ర కార్యదర్శి పి.మధుకి వినతిపత్రం ఇస్తున్న మెడికల్ స్టూడెంట్స్