విద్యుత్ ఛార్జీల పెంపును ప్రభుత్వం ఉపసంహరించుకోవాలి