నాస్తికకేంద్రం సంచాలకులు డాక్టర్ విజయం గారి భౌతికదేహం వద్ద నివాళులు అర్పిస్తున్న సిపిఎం రాష్ట్ర కార్యదర్శి పి. మధు, రాష్ట్ర కార్యదర్శివర్గ సభ్యులు సిహెచ్. బాబూరావు