తాడేపల్లి లో వలస కార్మికుల శిబిరాన్ని సందర్శించిన సిపిఎం రాష్ట్ర కార్యదర్శి పి మధు