ఎల్జీ పాలిమర్స్ బాధితులకి నష్టపరిహారం ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేస్తున్న సీపీఎం నాయకుల అరెస్ట్