చిత్తూరు జిల్లా మదనపల్లె లో సిపిఎం ఆధ్వర్యంలో రేషన్ కార్డు లేని పేదలకు బియ్యం ఇతర సరకులు పంపిణీ