కృష్ణా జలాల వివాదంపై అఖిలపక్ష సమావేశానికి సిపిఎం డిమాండ్