విశాఖ ఎల్. జి. పాలిమర్స్ ప్రమాదంపై సిపిఎం దిగ్భ్రాంతి