నర్సరావు పేటకు సంబంధించిన కరోనా వైరస్ క్వారంటైన్ కేంద్రాల్లో కనీస సౌకర్యాలు