వ్యవసాయోత్పత్తుల కొనుగోలు కేంద్రాల ఏర్పాటు, మార్కెటింగ్ కు లాక్ డౌన్ సడలింపు