లాక్ డౌన్ నేపథ్యంలో ఉచిత వైద్య సేవల కోసం సిపిఎం హెల్ప్ లైన్