కరోనా బాధితులను ఆదుకోండి విరాళాలకు సీపీఎం విజ్ఞప్తి