కరోనా బాధితులకు వైద్య సేవలు అందిస్తున్న మెడికల్ సిబ్బందికి వ్యక్తిగత రక్షణ కిట్లు తక్షణం అందించాలని కోరుతూ