ఎన్.ఆర్.సి కి వ్యతిరేకంగా తిరుపతి బహిరంగ సభలో మాట్లాడుతున్న సిపిఎం ప్రధాన కార్యదర్శి సీతారాం ఏచూరి