ఎన్.ఆర్.సి కి వ్యతిరేకంగా అనంతపురం బహిరంగ సభలో మాట్లాడుతున్న కేరళ సిఎం విజయన్