డాక్టర్ ప్రియాంక రెడ్డిపై జరిగిన అమానుష ఘటనకు నిరసనగా విశాఖలో ర్యాలీ