వామపక్ష శ్రేయోభిలాషి కర్నాటి లక్ష్మి నరసయ్య మృతికి సంతాపం