ఒంగోలు బైపాస్ రోడ్డు సెంటర్లో భవన నిర్మాణ కార్మికులతో మాట్లాడుతున్న సిపిఎం కేంద్ర కమిటీ సభ్యులు వి.శ్రీనివాసరావు