భవన నిర్మాణ కార్మికులకు తక్షణమే రూ. 10 వేలు నష్టపరిహారం ఇవ్వాలి