విజయవాడ ధర్నా చౌక్ వద్ద భవన నిర్మాణ కార్మికుల సామూహిక రాయబార సభకు సిపిఎం నేత ఎం.ఎ గఫూర్ సంఘీభావం