వరద బాధితులను ఆదుకోవాలి, తక్షణం నష్టపరిహారం చెల్లించాలి..