బిజెపి కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్రంపై వివక్ష వీడీ విభజన హామీలు వెంటనే అమలు చేయాలి