కృష్ణ నది వరద ముంపుకు గురైన రాణిగారి తోట, తారక రామారావు నగర్ పర్యటించిన సిపిఎం నాయకులు