రాష్ట్ర ప్ర‌భుత్వం ఇసుక రిచ్ ల‌ను వెంట‌నే తెరిపించాలి