విద్యుత్ ఒప్పందాల‌ను స‌మిక్షించావ‌ల‌సిందే..సిపిఎం డిమాండ్