చిరుద్యోగుల అక్ర‌మ‌తొల‌గింపులు ఆపాలి..ఉద్యోగ భ‌ద్ర‌త క‌లిపించాలి