పార్టీ రాష్ట్ర కార్య‌ద‌ర్శివ‌ర్గ స‌మావేశం నిర్ణ‌యాలు