కేసులు ఉన్నాయ‌నేపేరుతో కౌంటింగ్ ఏజెంట్స్ ను తిర‌స్క‌రించుట స‌మంజ‌సం కాదు