సీపీఎం అభ్యర్థి కి నోటు ఇవ్వండి ఓటు కూడా ఇవ్వండి...సీపీఎం కేంద్ర కమిటీ సభ్యులు వి.శ్రీనివాసరావు గారికి నోటు ఇస్తున్న చిన్నారి