సంతనూతలపాడు సిపిఎం అభ్యర్థి జాల అంజయ్యను గెలిపించాలని కోరుతూ సభలో మాట్లాడుతున్న బి.వి. రాఘవులు