గాజువాకలో పవణ్ కళ్యాణ్ ను గెలిపించాలని సిపిఎం రాష్ర్ట కార్యదర్శి పి.మధు ప్రచారం