2019 ఎన్నిక‌ల్లో సిపిఎం పోటీ చేసే స్ధానాలు - అభ్య‌ర్ధులు