గ్రామా పంచాయితీల‌కు ఎన్నిక‌లు నిర్వ‌హించి పాల‌క‌వ‌ర్గాల‌ను ఏర్పాటు చేయాలి.