ఏఈ ఏఈఈ పాలిటెక్నిక్ పోస్టులు ప్రాధ‌మిక‌, మెయిన్్స ప‌రిక్ష ప‌త్రం తెలుగులో కూడా ఇవ్వాల‌ని కోరుతూ