ఎపిపిఎస్సి స్ర్కినింగ్ టెస్ట్ లో అర్హులైన అభ్యర్ధులకు వెంటనే ఇంటర్వులు నిర్వహించి నియామకాలు చెప్పాట్టాలి..