ప్రత్యేకహోదా కోసం ఏర్పాటు చేసిన అఖిలపక్షం సమావేశానికి హాజరుకాలేమని చెబుతూ