స్విస్ ఛాలెంజ్ పై హై కోర్టు స్టే ఇవ్వడం పట్ల సిపిఎం హర్షం..12-9-2016