విశాఖ‌జిల్లాలో ల్యాండ్ పూలింగ్ కి ఇచ్చిన జీవో ఉప‌సంహ‌రించుకోవాల‌ని