విద్యుత్ కాంట్రాక్టు కార్మికుల సమస్యలు పరిష్కరించాలి