వరదల వల్ల నష్టపోయిన వారికి సహాయక చర్యలు చేపట్టాలని కోరుతూ 17_11_2015