వంశధార నిర్వాసితులను కలుసుకోవడానికి వెళ్లిన వామపక్ష నాయకుల అరెస్ట్ లకు ఖండన