రొయ్యల చెరువులు, ఆక్వా ప్రొసెసింగ్ ప్లాంట్ల కాలుష్యాన్ని నివారించుటకు తగు చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతూ