మాజీ శాస‌న స‌భ్యులు జ‌క్క వెంక‌య్య పేరుతో పాఠ‌శాల నిర్మాణానికి నెల్లూరులో స్ధ‌లం కేటాయించాలని కోరుతూ.