ప్ర‌మాధంలో ప్ర‌జాస్వామ్యం, లౌకిక‌త‌త్వం - రాజ్యంగ వ్య‌వ‌స్ధ‌ల విద్వ‌సం సెమినార్